Miniputhold 6-8 år

Miniputholdet startede med at henvende sig til de yngre fra 5 år. Der af navnet miniput. Men jeg er også i processen blevet lidt mere bevidst om, at det også giver mening på dette hold, at de er lidt ældre og helst er startet i skole. Jeg arbejder ud fra en faciliterende tilgang og ser det enkelte barn, derfor tilgodeses forløbet så det passer til den enkelte. Der er derfor ikke stor forskel på et miniputhold og et børne/ungehold. Den væsentligste forskel er at på miniputholdet er alderen nogenlunde jævnaldrene, hvor på børne/ungeholdet er der større spredning i alderen. Hver ting kan noget, så det er meget op til den enkelte hvad der passer bedst. Hver gang tilbydes saft og kiks. Hvert barn får sin egen skitsebog.

” Når børn selv er i stand til at tegne, lave billeder, se på farver, nuancer og vurdere detaljer, så bliver dit barn naturligt også bedre til at se nuanceret på verden” netsundhedsplejerske.dk

“Der er et stort dannelses potentiale i børns møde med kunsten, som er grundlæggende og vigtigt for udviklingen af vores kultur og dens værdier” Statens Kunstfond.

Vi arbejder ud fra en sanselig og eksperimenterende tilgang, hvor jeg kommer med nogle forslag/oplæg, men hvor frivilligheden er størst. Lysten og processen er det vigtigste fremfor produktet.

Back to Top